Kuluçka Merkezi, başarılı girişimcileri ortaya çıkaran, girişimcilere destek olacak kaynak ve hizmetleri sağlayan, yerli ve milli ürün sayısında artış sağlanmasını hedefleyen bir merkezdir. Ayrıca girişimciler çeşitli eğitimlerden, sektörel ve akademik tecrübeye sahip kişilerin oluşturduğu mentor havuzundan kendi ihtiyaçları doğrultusunda faydalanır. Bu süreç sonunda girişimciler "şehir bilimi" alanına odaklanarak, İstanbul ve İstanbul halkı için yenilikçi ürün ve hizmetler ortaya çıkarır. Böylece Kuluçka Merkezlerinde, şehir için girişimcinin iş fikrini bulması ya da mevcut fikrini geliştirmesi ve bir şirket kurarak ilk satışını yapacak seviyeye gelmesi sonra da girişimcinin kuluçkadan çıkması amaçlanmaktadır.

Girişimcilere Sağlanacak İmkanlar

  • Ofis desteği
  • Mentor desteği
  • Hızlandırma programı
  • Yatırımcılarla buluşma


Merkezdeki temel iş akışı;

  • İstanbul Büyükşehir Belediyenin ana hizmet alanlarına ilişkin çağrıya çıkılır,
  • Çağrı sonunda projeleri ile başvuru yapan 20 girişimci, seçici kurul/istişare kurulu tarafından seçilerek Kuluçka Merkezi’ne alınır,
  • Girişimciler sırayla bazı temel eğitimlere tabii tutulur ve mentor desteği de verilerek ürünlerin ticarileşmesi sağlanır.