Zemin İstanbul; Şehir/Kent Bilimi tematik alanını çerçevesinde Çevre, Enerji, Ulaşım ve Sosyal İnovasyon gibi konularla girişimcileri çekmeyi, İstanbul halkına özellikle gençlere akıllı şehir anlayışını getirmeyi hedeflemektedir. Zemin İstanbul, yerel yönetimlerde inovatif ürün ve hizmetlerin kullanılmasını, ürün ve hizmet üretiminde vatandaşla birlikte üretmeyi de amaçlayan bir yapıda olacaktır.

Projenin amacı, İstanbul’un inovasyon alanında uluslararası rekabet gücünü arttırmak, bilgi toplumuna dönüşümü hızlandırmak, bilgi tabanlı ekonomiyi ve nitelikli istihdamı geliştirmek amacıyla; bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanılması; teknoloji geliştirme, transfer ve yaygınlaştırma; işbirliği ağları ve değer zincirinin oluşturulmasıdır.